Niemiecki Rząd Federalny przygotował broszurę w języku polskim dotyczącą koronawirusa i jak należy postępować w przypadku wykrycia symptomów.


Pobierz Broszurę Teraz

Jeśli wystąpią objawy należy:

  • Niezwłocznie skontaktować się z agencją w Polsce
  • Poinformować podopiecznego/rodzinę/klienta
  • Pozostać w izolacji (nie zbliżać się do domowników)
  • Skontaktować się z lekarzem/pogotowiem, aby otrzymać instrukcje dalszego postępowania

WAŻNE: Nie umawiać i nie udawać się na wizytę lekarską na własną rękę

  • Zmiany dotyczące obszarów ryzyka można również znaleźć na stronach internetowych Instytutu Roberta Kocha (RKI).
    https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/polen-node/polensicherheit/199124
  • Numery telefonów, pod którymi można uzyskać ogólne informacje o przepisach i zmianach w krajach związkowych:
  • Ministerstwo podało również numery infolinii i adresy stron internetowych obsługiwanych przez ministerstwa zdrowia w krajach związkowych. Możliwe jest tu uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące postępowania zapobiegającemu zakażeniu COVID – 19.

Znajdź najlepszą ofertę pracy w opiece i zgłoś się Teraz!


Sprawdź Teraz

Baden-Württemberg: +49 711 904-39555
Bayern: +49 89 122 220
Berlin: +49 (0) 30 9028 2828.
Brandenburg: +49 331 866-5050
Bremen: +49-(0)0421 115
Hamburg: +49-(0)40 428 284 000
Hessen: +49 800 555 4666
Mecklenburg-Vorpommern: +49 385 588 11311
Niedersachsen:+49-(0)511 450 55 55
Nordrhein-Westfalen: +49 211 9119 1001
Rheinland-Pfalz: +49 6131 2848969
Sachsen: +49 800 100 0214
Sachsen-Anhalt: +49 391 5574 97 96
Saarland: +49 681 501 -4422
Schleswig-Holstein: +49-(0)431 797 00001
Thüringen: +49 361 57332-1188